Vážení zákazníci, v tuto chvíli je Náš internetový obchod v režimu Katalogu. Objednávky on-line nyní nelze vyřídit. Děkujeme za pochopení.

Reklamační řád

Reklamace zboží jsou řešeny v souladu s platným právním řádem. Na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu společnosti Inflate s.r.o. se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční lhůta je kupujícímu oznámena v obchodních podmínkách dodavatele. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Kupující je povinen zboží neprodleně prohlédnout po jeho obdržení bez zbytečného odkladu a případné zjištěné vady oznámit prodávajícímu buď e-mailem na adresu info@elektro-kalous.cz nebo písemně na adresu Prodávajícího.


Záruka se nevztahuje na:
  1. vady vzniklé běžným používáním
  2. nesprávným použitím výrobku
  3. nesprávným skladováním
  4. pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Řešení reklamací:

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup při reklamaci:

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na vlastní náklady (** ne na dobírku) na naši adresu Elektro Kalous s.r.o., Náměstí Osvobození 261/7, Zábřeh 789 01 včetně vyplněného protokolu ? ? ?
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu.
  4. Doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.
  5. Kupující v případě oprávněné reklamace má právo požadovat po dodavateli náklady spojené s dopravou.
  6. V případě neoprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady spojené a opravou a testováním.

** V případě zaslání reklamovaného zboží dobírkou si prodávající vyhrazuje právo takovéto zboží nepřevzít a odeslat zpět na adresu Kupujícího na jeho náklady. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonem stanovené lhůtě 30 dní od obdržení reklamace a reklamovaného zboží. O způsobu vyřízení reklamace je Prodávající povinen informovat Kupujícího neprodleně e-mailem na adresu uvedenou v objednávce zboží, nebo na poštovní adresu Kupujícího. V případě, že Kupující požaduje odeslání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán písemně či elektronicky na jeho adresu neprodleně.